PRODEJ KAMENIVA

SILNICE HEJDA s.r.o.

Prodej kameniva

Společnost SILNICE HEJDA s.r.o. dodává široké spektrum frakcí použitelných ve všech oblastech stavebního průmyslu. Jedná se o drcené i těžené kamenivo včetně lomového kamene, dále různé druhy písků a štěrkopísků. Kamenivo lze dodat z různých lomů a pískoven, které jsou rozmístěny po celém území kraje JIHOČESKÉHO a VYSOČINY. Nejvíce spolupracujeme s lomy Slapy, Nemojov a Bílý kámen. Všechny výrobky jsou certifikovány a odpovídají požadavkům normy ČSN 721510 - 12, která definuje požadavky na kamenivo z hlediska jeho použitelnosti ve stavebnictví. Dopravu kameniva na místo určení zajišťujeme vlastními vozidly.